Europese Unie

Sinds de jaren '90 werden er op Europees vlak verschillende maatregelen genomen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Hieronder worden de belangrijkste verwezenlijkingen opgesomd.

- Er werden verschillende richtlijnen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aangenomen. De meest recente is de vierde richtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849 van 20 mei 2015),

- Verordening 2018/1672 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten werd aangenomen,

- er werd een Comité voor de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (EGMLTF) opgericht, waar de Thesaurie, de CFI en de NBB actief aan deelnemen, bedoeld om de technische uitvoeringsmaatregelen van de Richtlijn (EU) 2015/849 te bestuderen,

- er werd een discussieforum voor de meldpunten van lidstaten opgericht, het “Financial Intelligence Units platform”. Dit forum bespreekt verschillende aspecten zoals technische aspecten voor de omzetting van de vierde Richtlijn, harmonisering van de aanpak van de meldpunten, gegevensbescherming en vertrouwelijkheid, harmonisering van gegevensbanken, de inhoud van meldingen, meldingen van vervoer van liquide middelen en de samenwerking tussen meldpunten op Europees vlak,

- er werd een beveiligd computernetwerk opgezet om gegevens uit te wisselen tussen de meldpunten van lidstaten, FIU.net genaamd,

- elke twee jaar publiceert de Europese Commissie een supranationale risicobeoordeling (SNRA) witwassen en financiering van terrorisme

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.