Links

 WebsiteLinks met betrekking tot het witwassen van geld of de financiering van terrorisme
Nationale Bank van België   http://www.nbb.be    

Kredietinstellingen, beursvennoochappen, vereffeningsinstellingen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld  

http://www.febelfin.be

http://www.abmb.be

http://www.nbb.be

 

Financiële embargo's

Circulaire CBFA van 6/04/2010
(Zie ook het Reglement goedgekeurd bij KB van 16 maart 2010 – BS van 24 maart 2010)


Verzekeringsondernemingen  

http://www.febelfin.be

http://www.nbb.be

 

Gedragsregels

Circulaire CBFA van 6/04/2010
(Zie ook het Reglement goedgekeurd bij KB van 16 maart 2010 – BS van 24 maart 2010)


Deposito- en Consignatiekas   http://depositokas.be    

Instellingen voor collectieve belegging, beheervennooschappen van instellingen voor collectieve belegging, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, wisselkantoren, verzekeringstussenpersonen  

http://www.beama.be

http://www.fsma.be

  Circulaire CBFA van 6/04/2010
(Zie ook het Reglement goedgekeurd bij KB van 16 maart 2010 – BS van 24 maart 2010)

Leasingondernemingen   http://www.blv-abl.be    

Orde van Vlaamse Balies   http://www.advocaat.be    

Consumentenkrediet   http://www.upc-bvk.be    

Diamantairs       KB van 22/10/2006
Toepassingsmodaliteiten van de wet van 11 januari 1993

Bedrijfsrevisoren   http://www.accountancy.be   Technische nota

Erkende boekhouders en fiscalisten    http://www.itaa.be   Webstek

Notarissen   http://www.notaris.be    

Vastgoedmakelaars   http://www.biv.be    

Gerechtsdeurwaarders   http://www.gerechtsdeurwaarders.be    
Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.