Internationale organisaties

Verschillende internationale organisaties zijn er zich van bewust dat het witwassen van geld en de financiering van terrorisme grote gevolgen kunnen hebben op de wereldeconomie en de financiële markten. Daarom hebben ze programma’s opgezet om landen bewust te maken van dit probleem en de politieke beleidsmakers aan te zetten maatregelen te nemen om misdadigers en diegenen die terrorisme financieren tegen te gaan of te verhinderen dat ze de opbrengst van hun criminele activiteiten kunnen gebruiken of benutten voor de financiering van terrorisme.

Deze rubriek bevat informatie over deze organisaties.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.