Privacy & Cookie Policy

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van :

  • De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
  • Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

 

1. De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

De CFI is belast met de behandeling van verdachte financiële feiten en verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die gemeld worden door bij wet aangeduide ondernemingen en personen[1].             

Om haar preventieve rol inzake sensibilisering te vervullen, publiceert de CFI op haar website informatie, typologieën, analyses, richtsnoeren en indicatoren.

 

2. Verwerkte gegevens

CTIF-CFI verzamelt geen persoonsgegevens wanneer u surft op de website :   

www.ctif-cfi.be.

Volgende gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden verzameld en gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de website te verbeteren :

  • De taal waarin de website werd geconsulteerd
  • De webpagina’s die het meest worden geconsulteerd

De website van de CFI bevat hyperlinks naar websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. De CFI beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

 

3. De verwerkingsverantwoordelijke

Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI)

Gulden Vlieslaan 55/1

1060 Brussel

 

4. Rechten van de betrokkene

U beschikt over de mogelijkheid om uw rechten uit te oefenen. De manier waarop is afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond.  U kan hiervoor de functionaris voor de gegevensbescherming contacteren : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 

5. Klacht indienen

Indien u vindt dat uw persoonsgegevens niet werden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

GBA

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

6. Cookies

Een cookie is een klein gegevens- of tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van de computer of het mobiele apparaat wanneer een website wordt bezocht.

De website van de CFI gebruikt cookies. Ze zorgen voor een betere gebruikerservaring wanneer de website bezocht wordt en laten ook toe de website te optimaliseren. We plaatsen enkel strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website correct te laten functioneren. Als u deze weigert, functioneert de website mogelijk niet naar behoren.

 

Naam
Bewaartijd
Inhoud
Doel

reDimCookieHint

1 maand (aanvaarden)

Tot het einde van de sessie (niet aanvaarden)

1 of -1

Aanvaarden essentiële cookies

Willekeurige alfanumerieke naam

Tot het einde van de sessie

String van karakters

De gebruikerssessie op de website initialiseren en de inhoud aanbieden

 

(Laatste versie : 25/10/2023)

 

[1] Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.