De CFI

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) is een onafhankelijke administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid bestaande uit juridische en financiële deskundigen en een hoger officier van de federale politie (zie rubriek samenstelling van de CFI), en onder leiding van een magistraat of zijn plaatsvervanger.

De CFI is voornamelijk belast met de behandeling van verdachte financiële verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme en gemeld worden door bij wet aangeduide ondernemingen en personen.

Hiertoe kent de wet van 18 september 2017 de CFI een reeks van bevoegdheden toe.

De CFI staat centraal in het stelsel ter bestrijding van het witwassen en de financiering van terrorisme.

Naast de rol als filter tussen de instellingen en personen bedoeld in de wet en de gerechtelijke overheden heeft de CFI op nationaal vlak ook een adviesverlenende en coördinerende rol bij de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De CFI vormt de schakel tussen de verschillende spelers die bij de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme betrokken zijn (FOD, controle-, toezichthoudende of tuchtoverheden, politie, douane).

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.