Money Laundering & Terrorist Financing Threat & Risk Assessment

De “Global Money Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment” (GTA)

De “Global Money Laundering and Terrorist Financing Threat Assessment” (GTA) is een wereldomvattende dreigingsanalyse op vlak van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Het document, dat opgesteld werd door de FAG, is bedoeld om een beter inzicht te krijgen van deze dreigingen en hun negatieve invloed, en om regeringen te helpen afdoende maatregelen te nemen om de schade die deze kunnen berokkenen te beperken.

Het verslag is gebaseerd op verscheidene typologische studies van de FAG, de regionale groepen van de FAG en hun lidstaten en het “Strategic Surveillance Initiative” van de FAG.

Dit initiatief werd opgestart in 2008 en is bedoeld om:

  • informatie over de soorten misdaden en terroristische activiteiten die een nieuwe dreiging vormen voor het financiële stelsel op te sporen en te delen;
  • een strategische aanpak voor deze dreigingen op lange termijn uit te werken.

De leden van de FAG en de regionale subgroepen dragen jaarlijks bij tot dit initiatief op basis van een vragenlijst die hen wordt toegestuurd.

De GTA wil deze technieken die gebruikt worden voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aan de hand van vijf thema’s aanpakken:

  • misbruik van contanten en verhandelbare instrumenten aan toonder;
  • misbruik van waarden (behalve contanten en verhandelbare instrumenten aan toonder);
  • misbruik van waardevolle goederen;
  • misbruik van personen die verrichtingen voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme kunnen uitvoeren omwille van hun financiële deskundigheid (niet-financiële beroepen) of politiek prominente personen die de geldende wetten en bepalingen kunnen beïnvloeden;
  • misdadigers en diegenen die terrorisme financieren die misbruik maken van gebieden met een minder sterk en minder aangepast stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De GTA legt uit waarom misdadigers en diegenen die terrorisme financieren hun activiteiten uitvoeren door gebruik te maken van deze technieken voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en bestudeert welke factoren geslaagde verrichtingen voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme kunnen verklaren.

De GTA bestudeert ook welke (negatieve) invloed deze verrichtingen kunnen hebben op het internationale financiële stelsel en personen, vzw’s, de lokale of nationale bevolking en de internationale gemeenschap.

De GTA voert geen meting uit van de dreigingen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme maar erkent de verschillende delen ervan, de schade die ze kunnen toebrengen en de behoefte aan een wereldomvattende aanpak.

FATF Money Laundering & Terrorist Financing Global Threat Assessment (July 2010)

The EU Supranational ML/TF risk assessment

De Europese Commissie heeft in oktober 2022 een update van de supranationale risicobeoordeling witwassen en financiering van terrorisme gepubliceerd.

Voor meer informatie over deze supranationale risicobeoordeling witwassen en financiering van terrorisme: SNRA 2022 en bijlage

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.