Internationale samenwerking

De operationele samenwerking met het buitenland geschiedt in de regel op grond van samenwerkingsovereenkomsten tussen de verschillende meldpunten (Memorandum Of Understanding of MOU). Soms worden meldpunten, waarmee geen MOU bestaat, toch bevraagd wanneer dit operationeel nuttig is en voor zover de uitgewisselde inlichtingen beschermd zijn door een strikte vertrouwelijkheid. Het is belangrijk te benadrukken dat de uitwisseling van gegevens steeds beveiligd gebeurt. De meegedeelde informatie mag nooit zonder voorafgaande toestemming van het verstrekkende meldpunt verder worden gebruikt en de toestemming wordt enkel verleend op grond van wederkerigheid.

Een lijst van de leden van de Egmontgroep (links naar de webstekken van deze meldpunten) is beschikbaar op de website van de Egmontgroep.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.