Publicaties

Er bestaat heel wat literatuur over het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

In deze rubriek vindt u referenties van artikels en boeken geschreven door de CFI of waartoe de CFI heeft bijgedragen.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.