Melders

Financiële instellingen spelen al jaren een belangrijke rol bij de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en verschillende landen hebben hen bijzondere maatregelen opgelegd om verdachte verrichtingen op te sporen en te melden.

Vervolgens werden er gelijkaardige maatregelen opgelegd aan andere instellingen, niet-financiële beroepen, die ook kwetsbaar zijn inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Deze rubriek omvat:

  • de lijst met onderworpen personen en instellingen;
  • een overzicht van de belangrijkste verplichtingen van melders
  • toelichtingsnota’s voor melders
  • praktische informatie over het systeem voor onlinemeldingen

De voornaamste rol van deze instellingen en beroepen in de bestrijding van het witwassen van geld en/of de financiering van terrorisme staat vermeld in aanbeveling 13 van de FAG die stelt dat indien een financiële instelling vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat fondsen voortvloeien uit een criminele activiteit of verband houden met de financiering van terrorisme, dit vermoeden op grond van wet- of regelgeving onverwijld dient te worden gemeld aan het meldpunt.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.