OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), gevestigd te Parijs, telt 38 leden en heeft als opdracht beleid te bevorderen dat het economisch en sociaal welzijn van mensen over de hele wereld verbetert. De OESO is een forum dat regeringen kunnen benutten om samen te werken en ervaringen te delen en oplossingen voor gezamenlijke problemen te zoeken.

De OESO stelt ook op allerlei gebieden internationale normen op, gaande van landbouw, en fiscaliteit tot de veiligheid van chemische producten.

De OESO streeft ernaar het leven te bemoeilijken van terroristen, belastingontduikers, oneerlijke zakenlui en anderen die door hun handelen een eerlijke en open maatschappij verzwakken.

Witwassen vormt een ernstige dreiging voor de legale economie en beïnvloedt de integriteit van financiële instellingen. Fiscale fraude is een van de drie voornaamste bronnen van vuil geld. Belastingdiensten kunnen een belangrijke rol spelen bij het opsporen en het ontraden van witwassen.

In 2009 publiceerde de OESO voor belastingcontroleurs een bewustmakingshandboek met betrekking tot witwassen.

Dit handboek bevat richtsnoeren voor het opsporen van witwassen bij het uitvoeren van normale belastingcontroles en beschrijft de aard van witwasactiviteiten. Zo kunnen belastingcontroleurs, externe boekhouders en revisors beter begrijpen hoe hun bijdrage financiële inlichtingeneenheden en strafrechtelijke onderzoekers bij de strijd tegen het witwassen van geld kunnen helpen. Dit document kan op de site van de OESO worden gedownload.

In 2010 keurde de OESO een nieuwe aanbeveling goed om de samenwerking tussen de belastingautoriteiten en rechtshandhavingsautoriteiten.

In 2011 startte de OESO met de dialoog van Oslo en organiseerde in Oslo (Noorwegen) een eerste forum over het onderwerp “Tax and Crime – A whole of Government approach to fighting financial crime”.

Meer informatie over de dialoog die in 2011 werd opgestart vindt u op de site van de OESO.

De OESO streeft ernaar het leven van terroristen te bemoeilijken. De OESO publiceerde in juni 2016 een brochure over de mechanismen waarbij corruptie en criminele uitbuiting van natuurlijke hulpbronnen terrorisme kunnen bevorderen.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.