IMF

Het IMF draagt sinds 2001 bij tot het ontwikkelen van een nationaal en internationaal beleid ter bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme (BWG/FT).

Het IMF draagt bij tot het ontwikkelen en toepassen van maatregelen in verband met financiële integriteit in programma’s die door het IMF ondersteund worden, alsook een groot aantal activiteiten voor capaciteitsontwikkeling en studieprojecten.

Deze bijdrage omvat ook het uitvoeren van talrijke evaluaties van de stabiliteit en integriteit van het financiële stelsel (evaluatieprogramma’s van de financiële sector (FSAP)) en elke evaluatie bevat een deel met betrekking tot de BWG/FT.

De diensten van het IMF analyseren ook de nationale en internationale stelsels voor de BWG/FT en de verbanden tussen de BWG/FT en uiterst belangrijke actuele onderwerpen zoals virtuele munten, islamitisch bankieren, de kostprijs en strategieën om de effecten van corruptie te verminderen, en de afname van correspondentbankrelaties.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.