Egmontgroep

De Egmontgroep is een internationaal forum, opgericht in 1995 op initiatief van de CFI (België) en van FinCEN (Verenigde Staten), dat op wereldvlak de diensten verenigt die in het kader van de bestrijding van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme tot taak hebben de meldingen vanwege de financiële en andere kwetsbare sectoren omtrent verdachte verrichtingen te ontvangen en te verwerken (meldpunten).

De voornaamste doelstellingen van de Egmontgroep zijn:

- internationale samenwerking via uitwisseling van informatie bevorderen,

- de doeltreffendheid van meldpunten verbeteren met programma’s voor de uitwisseling en opleiding van personeel,

- de operationele onafhankelijkheid van de meldpunten bevorderen,

- de oprichting van meldpunten bevorderen die dezelfde internationale normen naleven en eenzelfde operationele aanpak hebben voor dossiers op het gebied van witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De Egmontgroep heeft ook een beveiligd communicatiesysteem ontwikkeld om informatie tussen meldpunten uit te wisselen, “Egmont Secure Web” genaamd dat het Europese FIU-NET systeem aanvult.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.