RUSI

Het Royal United Services Institute (RUSI) is een onafhankelijke denktank op het gebied van defensie en veiligheid, die in 1931 in het Verenigd Koninkrijk werd opgericht.

RUSI publiceert regelmatig interessante publicaties over witwassen, terrorisme, terrorismefinanciering en financiering van verspreiding van massavernietigingswapens en discussienota’s over de mechanismen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (onder meer informatie-uitwisseling tussen de private en de overheidssector).

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.