Basel Institute on Governance

Het Basel Institute on Governance is een non-profitorganisatie die met de openbare en de private sector samenwerkt om corruptie en andere vormen van financiële criminaliteit te bestrijden en de kwaliteit van bestuur te verbeteren. Het Basel Institute is een geassocieerd instituut van de Universiteit van Bazel.

Het Basel Institute publiceert de Basel AML Index.

De Basel AML Index is index die landen jaarlijks rangschikt naargelang hun risico met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering.

De index houdt rekening met het stelsel ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme dat in het land van kracht is, alsook met andere factoren zoals financiële transparantie en de doeltreffendheid van de gerechtelijke overheden.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.