Compensatietechniek

De CFI stelt sinds 2014 in haar analyses vast dat er nationale of internationale compensatietechnieken worden gebruikt.

Bij deze techniek benaderen misdadigers/oplichters, met veel contanten die ze willen witwassen zonder dat dit argwaan wekt bij de bank, misdadigers die voor hun illegale activiteiten nood hebben aan veel contanten zonder dat hun bank dit opmerkt. Hiervoor worden contanten overgedragen in ruil voor (inter)nationale overschrijvingen, en worden er (valse) facturen als bewijsstuk geleverd.

In de dossiers die door de CFI werden doorgemeld worden atypische verrichtingen uitgevoerd op rekeningen voornamelijk op naam van vennootschappen in de bouw- en industriële schoonmaaksector. De verrichtingen waren overschrijvingen in opdracht van deze vennootschappen naar vennootschappen in China en Hongkong. In Azië kon dit geld worden vermengd met financiële stromen die met verborgen handelsactiviteiten met de enorme Aziatische markt verband hielden. Soms werd het geld naar Azië verstuurd en vervolgens werd het van daaruit naar een onbekende eindbestemming overgemaakt.

De contanten die aan de Belgische vennootschappen werden overhandigd, inkomsten uit illegale activiteiten (handel op de zwarte markt, drugshandel…) komen dus niet in het financiële stelsel terecht. De compensatietechniek vindt dus grotendeels buiten het gebruikelijke bankenstelsel plaats, en is dus voor melders niet gemakkelijk op te sporen. Omdat dit geld buiten het gewone stelsel wordt witgewassen wordt het geld, onder andere uit grootschalige drugshandel, niet door de gebruikelijke monitoring van banken opgespoord.

Bij de economische verantwoording van de verrichtingen kunnen wel vragen worden gesteld aangezien de overschrijvingen vaak plaatsvinden tussen vennootschappen die in totaal verschillende sectoren actief zijn. Dit is een belangrijk waarschuwingssignaal.

Na reconstructie kon de CFI de compensatieschema’s in verband brengen met het witwassen van de opbrengst van verschillende onderliggende misdrijven zoals illegale drugshandel, mensenhandel, illegale handel in goederen en koopwaren of oplichting.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.