Mededeling van de CFI ter attentie van de onderworpen entiteiten onder controle van de NBB en de FSMA (behalve verzekeringstussenpersonen)

 

Nieuwe datum implementatie goAML

Zoals aangekondigd in onze vorige communicatie was het voor de CFI de bedoeling om met goAML te starten op 01/06/2024. We zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe platform voor de melders veel meer gebruiksgemak en duidelijkheid biedt. Bovendien zal de communicatietool binnen goAML ervoor zorgen dat alle communicatie tussen onderworpen entiteiten en CFI beveiligd kan verlopen.

De overstap naar goAML zal zeer vlot verlopen voor de meerderheid van de melders die goAML zullen gebruiken om manueel hun meldingen in te voeren. De nodige richtlijnen en ondersteuning zijn hiervoor voorzien. Het is wel zo dat het een nieuw programma betreft en dus moeten gebruikers hiervoor opgeleid worden.

De overgang naar goAML zou iets moeilijker kunnen verlopen voor de melders die momenteel een geautomatiseerd proces hebben waarbij informatie uit de eigen omgeving in het huidige meldplatform kan worden weggeschreven, zonder dat hiervoor manuele input nodig is (het betreft hier de grootste melders op basis van het jaarlijks aantal meldingen). goAML voorziet vanzelfsprekend ook deze mogelijkheid, maar daarvoor moeten die onderworpen entiteiten wel de nodige IT aanpassingen doen en zaken opnieuw programmeren.

Hieromtrent werd de CFI officieel op de hoogte gebracht dat verschillende onderworpen entiteiten niet in staat zijn om de implementatiedatum van 01/06/2024 te respecteren en dit omwille van de IT aanpassingen en interne opleidingen. Uitstel werd gevraagd om iedereen de tijd te geven de overstap naar goAML grondig voor te bereiden

Het is belangrijk dat het verhaal van goAML door CFI en onderworpen entiteiten samen wordt geschreven en dat de nieuwe manier van werken voor de toekomst gedragen wordt door iedereen. We hebben daarom binnen de CFI beslist de implementatiedatum te verplaatsen naar 30/09/2024.

We gebruiken deze mededeling ook om u te informeren dat u wordt uitgenodigd om uw entiteit te registreren op het goAML-platform tussen 15/08/2024 en 15/09/2024. Wij houden u binnenkort op de hoogte van het registratieproces voor uw instelling en contactpersonen.

Wij herinneren u eraan dat goAML vanaf 30/09/2024 het enige operationele communicatiemiddel tussen de CFI en onderworpen entiteiten zal zijn.

Daarnaast zal verder worden gecommuniceerd over het verstrekken van online instructies, trainingen en begeleiding bij het gebruik van de goAML applicatie.

Aarzel niet om regelmatig de goAML pagina van onze website te raadplegen (www.ctif-cfi.be).

 

Brussel – 19/04/2024

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.