Asset Recovery – The Role of FIUs

De samenvatting bevat belangrijke lessen, beste praktijken en representatieve casussen bedoeld om de rol van FIE’s bij het proces voor de ontneming van vermogensbestanddelen op nationaal en internationaal vlak te versterken. De informatie zou moeten bijdragen tot het opstellen van nationale strategieën en bevorderlijk moeten zijn voor doeltreffende samenwerking tussen FIE’s, wetshandhaving, gerechtelijke overheden en bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen.

De CFI heeft meegewerkt aan het opstellen van dit document.

 

Sanitized Asset Recovery Report Preview

 

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.