Koninklijk Besluit van 20 maart 2022

In het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2022 werd het koninklijk besluit van 20 maart 2022 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) gepubliceerd.

Het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking wordt opgeheven.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.