Virtuele valuta

In het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2022 werd de wet gepubliceerd van 1 februari 2022 tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten om bepalingen in te voeren rond het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees. De wet treedt in werking op 21 februari 2022.

 

Al deze wijzigingen zijn opgenomen in de niet-officiële geconsolideerde versie van de wet die hier beschikbaar is.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.